By logging into ivpokemongo.com you agree to acknowledge that the use of ivpokemongo.com is against Niantic's Terms of Service and the owner is not responsible for the ramifications of using ivpokemongo.com in any way.

Itemstorageupgrade.1 IV POKEMON GO - KIỂM TRA CHỈ SỐ IV CỦA POKEMON

Công cụ kiểm tra chính xác chỉ số tiềm năng (IV) của Pokemon khi chơi Pokemon Go

  • Xem chính xác chỉ số IV của Pokemon trong tài khoản của bạn
  • Lọc thông tin theo các chỉ số IV Perfection, CP, Recent, Health, Attack, Defense, Stamina, Name, Battles Attacked, Battles Defended, Height, and Weight
  • Xem xếp hạng Pokemon trên toàn thế giới
  • Đăng nhập an toàn và bảo mật với tài khoản Google
  • Thông tin Pokemon được cập nhật liên tục (5 phút)
  • Một lần đăng nhập duy nhất
  • Chia sẻ thông tin về Pokemon của bạn cho người khác
  • Tìm kiếm thông tin của người chơi khác